ДҮЖ - Дайын үй жұмыстары АЛГЕБРА 10 сынып, Шыныбеков А.Н.

Авторлар: Шыныбеков А., Шыныбеков Д., Жумабаев Р.

Баспасы: Атамұра

Жылы: 2019

Электрондық кітап

 0-Бөлім. 7-9-сынып материалдарын қайталауға арналған жаттығулар

1-Бөлім. Функция, оның қасиеттері және графигі

1.1 Функция ұғымы және оның берулі тәсілдері 

1.3  Функцияны зерттеудің қарапайым жоспары

1.4  Функцияның графигін қарапайым түрлендіру

2-Бөлім. Тригонометриялық функциялар.

2.1 Тригонометриялық функциялардың негізгі қасиеттері

2.2 Кейбір тригонометриялық функциялардың графиктерін салу

2.3 Кері тригонометриялық функциялар

3.2 Тригонометриялық теңдеулер жүйесін шешу

3.3 Кері тригонометриялық теңдеулер

5-Бөлім. Көпмүшелер

5.1 Көп айнымалысы бар көпмүшелер

5.2 Бір айнымалысы бар көпмүшенің жалпы түрі және оның түбірлерін анықтау

7-Бөлім. Туынды және оның қолданылуы

7.1 Функцияның туындысы және дифференциалы

7.6 Функцияны зерттеп, графигін салудың толық жоспары

8-Бөлім. Кездейсоқ шамалар

8.1 Кездейсоқ шамалар және олардың сандық сипаттамалары